Spring til indhold

 

Spildevandsplanen beskriver, hvordan vi ønsker at håndtere spildevandet i Rudersdal Kommune. Planen er besluttet af politikerne og er en "køreplan" for kommunens administration og for kloakforsyningen. Samtidig giver planen borgerne et indblik i, hvad vi i Rudersdal Kommune allerede har sat i værk for at beskytte naturen og miljøet og ikke mindst, hvad vi agter at gøre i fremtiden.