Spring til indhold
Download PDF

Badevand

I Rudersdal Kommune er der 9 officielle badesteder: 1 ved Sjælsø, 3 ved Furesø og 5 ved Øresund.: https://www.rudersdal.dk/infosider/badning-og-sejlads.

I badesæsonen fra 1. juni til 1. september tager vi vandprøver ca. hver 14. dag.

Der er som hovedregel udmærket badevandskvalitet på badestederne, men ved kraftig eller vedvarende regn er der ved flere badesteder problemer med overløb fra kommunens spildevandsanlæg. 

Spildevandsplanen indeholder 2 indsatser til forbedring af badevandskvaliteten: Bedre overvågning og reduktion af overløbsmængderne. Læs mere om disse indsatser i afsnittet om ‌Politiske mål‌.