Spring til indhold
Download PDF

Nedsivning og lokal afledning af regnvand

Her kan du læse nærmere om nedsivning og Lokal afledning af regnvand (LAR).

Lokal afledning af regnvand (LAR-anlæg) som fx nedsivning af overfladevand reducerer belastningen af kloakken, hvilket har mange miljømæssige og økonomiske fordele.

  • Opstuvning af fælleskloakeret vand i kældre og på terræn i forbindelse med skybrud reduceres.
  • Behovet for pumpning af regnvand reduceres.
  • Mængden af vand til renseanlæggene reduceres, idet regnvand frakobles.
  • Overløb fra fællessystemer med urenset spildevand til vandløb og søer reduceres.
  • Ved LAR-løsninger kan regnvandet anvendes rekreativt i lokalområdet.

Rudersdal Kommune anbefaler derfor, at al tag- og overfladevand i forbindelse med nybyggeri håndteres på egen matrikel, hvor dette er muligt.

Nedsivning og LAR