Spring til indhold
Download PDF

Offentlig høring af spildevandsplanen

Høringen

Spildevandsplanen og tilhørende miljøvurdering af forslaget til spildevandsplan har været fremlagt i høring fra den 5. maj 2017 til og med den 29. juni 2017. 

I indkomne høringssvar er efterfølgende behandlet og forelagt kommunalbestyrelsen. Spildevandsplanen blev endelig godkendt af kommunalbestyrelsen d. 30. august 2017.

For oplysninger om høringssvar henvises høringsnotatet som blev fremlagt ved planens vedtagelse:

hoeringsnotat2017.pdf