Download PDF

Offentlig høring af spildevandsplanen

 

Høringen

Spildevandsplanen og tilhørende miljøvurdering af forslaget til spildevandsplan er fremlagt i høring fra den 5. maj 2017 til og med den 29. juni 2017. 

Har du spørgsmål til høringsprocessen eller spildevandsplanen generelt, er du meget velkommen til at kontakte Natur, Park og Miljø på telefon 46 11 24 00. Oplys venligst, at din henvendelse drejer sig om den nye spildevandsplan.

 

Afgiv høringssvar

Spildevandsplanen omfatter ca. 30 tekstafsnit, som du kan navigere i via menuen øverst til højre. Uanset hvilket afsnit du befinder dig, kan du let indsende et høringssvar ved at klikke på SKRIV HØRINGSSVAR i skærmens venstre side. Her kan du angive dine personlige kontaktdata, skrive dit høringssvar samt vedhæfte op til 3 filer. Du skal endvidere angive, om dit høringssvar vedrører hele spildevandsplanen, det pågældende afsnit eller en bestemt del af det pågældende afsnit.

Ønsker du at formulere ét samlet høringssvar til hele spildevandsplanen, anbefaler vi, at du skriver det i et enkelt tekstdokument, som du uploader én gang i et svar, som gælder hele spildevandsplanen. Dette vil lette vores håndtering af de indkomne høringssvar.

 

Klagevejledning

Der kan ikke klages over spildevandsplanen.