Spring til indhold
Download PDF

Berigtigelser af spildevandsplanen

Om berigtigelser/rettelser af planen, som IKKE kræver politisk behandling.

Kommunalbestyrelsen skal i henhold til spildevandsbekendtgørelsens § 5, stk. 4, ajourføre spildevandsplanen.

I perioden frem til den næste gennemgribende revision af spildevandsplanen vil alle ændringer, som påvirker berørte parters rettigheder og pligter, på traditionelvis løbende blive indarbejdet via tillæg til spildevandsplanen med forudgående offentlig høring af forslaget.

I det daglige arbejde med spildevandsplanen er der dog behov for løbende at ændre i datagrundlaget, så det er i overensstemmelse med de faktiske forhold. Dette gælder fx rettelser af fejl, eller når planlagte kloakarbejder er udført i overensstemmelse med spildevandsplanen.

Sådanne ændringer kan løbende indarbejdes i en spildevandsplan uden forudgående politisk behandling, hvis de ikke berører grundejeres nuværende ret og pligt.

Berigtigelser