Spring til indhold
Download PDF

Rotter

Om rottebekæmpelse i Rudersdal Kommune.

Rotten er et skadedyr – den er smittebærer og skal derfor bekæmpes på en forsvarlig og effektiv måde. Det er derfor afgørende, at borgere, kommune og forsyningsselskab arbejder sammen om at bekæmpe rotterne.

Enhver, der konstaterer forekomst af rotter, er derfor ansvarlig for, at dette straks anmeldes til kommunen. Anmeldelse af rotter sker via kommunens hjemmeside.

Rudersdal Kommune har udliciteret rottebekæmpelsen til et privat skadedyrsfirma. Det er grundejers ansvar at sørge for, at kloaknettet på privat grund er intakt, således at rotterne holdes ude af huset. Eventuelle skader, mangler og fejl, som konstateres på privat grund, skal derfor udbedres af ejeren for egen regning.

Bekæmpelse af rotter sker ligeledes i samarbejde med kloakforsyningen, som har ansvaret for vedligeholdelse af de offentlige ledninger. 

Udgifter til rottebekæmpelse opkræves i medfør af miljøbeskyttelseslovens § 18 via ejendomsskatten.

Nærmere information om rottebekæmpelse kan findes her:

  • Rudersdal Kommunes digitale rottehandlingsplan – Sådan bekæmper vi rotter sammen.
  • Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning.