Spring til indhold
Download PDF

Oprindelig version (2017)

Oprindelig version af Spildevandsplan 2017.

Spildevandsplan 2017 blev vedtaget i august 2017. 

Fremtidige opdateringer af planen sker via plantillæg. Disse tillæg indarbejdes direkte i spildevandsplanens web-version så denne løbende holdes opdateret.

Du kan dog hele tiden læse den oprindelige version i nedenstående dokument.

spildevandsplan2017_rudersdal_version_2.0.pdf

Digitale kortbilag findes umiddelbart kun i planens web-version og opdateres løbende i takt med vedtagelse af nye tillæg. Tidligere udgaver af planens kortbilag af er derfor ikke umiddelbart tilgængelige. Kommunen gemmer dog de forældede digitale filer så de kan tilvejebringes, hvis dette bliver nødvendigt.

 

(Intern note: Ovenstående PDF-fil er beskrevet nærmere i akt 2743510 på sag 2015-94.)