Spring til indhold
Download PDF

Udtræden af kloakforsyning

Regler for delvis udtræden af kloakforsyningen.

For at fremme nedsivningen af regnvand ophæver Rudersdal Kommune tilslutningspligten for tag- og overfladevand i de fælleskloakerede områder, hvis en række givne betingelser er opfyldt. Hvis en ejendom håndterer alt tag- og overfladevand på egen grund, har Rudersdal Forsyning A/S (en del af NOVAFOS koncernen) mulighed for at tilbagebetale op til 40 % af det gældende tilslutningsbidrag.

Regler