Spring til indhold
Download PDF

Kommunens og forsyningens roller

Ansvarsfordeling.

I henhold til vandsektorloven er de kommunale myndighedsopgaver fra 2010 blevet adskilt fra driftsopgaverne, som fremover varetages af forsyningen.

Kommunale beslutninger i spildevandsplanen kan forbedre mulighederne for at øge forsyningens økonomiske ramme og dermed åbne op forøgede investeringer og indsatser for at forbedre vandmiljøets tilstand eller for at opnå et bedre serviceniveau for borgerne.

Opgaver