Spring til indhold
Download PDF

Forsyningsstruktur

Forsyningsselskabet og nuværende rensestruktur.

Nyt forsyningsselskab

9 nordsjællandske kommuner  har i efteråret 2016 besluttet at blive en del af et nyt, fælles forsyningsselskab, NOVAFOS. Kommunerne er: Allerød, Ballerup, Egedal, Frederikssund, Furesø, Gentofte, Gladsaxe, Hørsholm, Rudersdal. 

Takster, serviceniveau og investeringsniveau fastsættes i de enkelte datterselskaber og godkendes af den stedlige ejerkommune. Det vil sige, at Rudersdal Forsyning A/S fremadrettet også selv fastsætter sin takst, og Rudersdal Kommune godkender.

Rensestruktur i Rudersdal Kommune

Rudersdal Kommune er stort set fuldt udbygget, og alle ejendomme i byområderne er tilsluttet det offentlige spildevandssystem. Hovedparten af spildevandet renses på kommunens 3 renseanlæg (Sjælsø, Bistrup, Vedbæk), mens den resterende del renses på renseanlæg i Hørsholm og Lyngby-Taarbæk kommuner.

Af kortet herunder fremgår alle kloakerede områder, og hvilket renseanlæg der behandler spildevandet. Oplysninger om det enkelte renseanlæg kan ses ‌her.‌